ลงทะเบียนสำหรับองค์กร


ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณได้ข้อมูลหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจคุณมากขึ้น

สนใจหลักสูตรไหนเป็นพิเศษอยู่แล้วหรือไม่?
ข้าพเจ้า ยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ไปใช้ เพื่อติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ(SMS) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านทางช่องทางใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
  • เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ จัดทำการตลาด รวมถึงการจัดส่งโฆษณากิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อสอบถาม สำรวจความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบริการ
ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ ซึ่งผู้ลงทะเบียนมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อบริษัทผ่านช่องทางอีเมล skillon.customer@arit.co.th