สร้างสื่อการสอนอัจฉริยะเออาร์ด้วย Assemblr

Profile Picture
ผู้สอน
วิรัตน์ พุทธาพร
หมวดหมู่
AR, VR, 3D Animation
1,190 บาท

คำอธิบายคอร์ส

Assemblr เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยสร้างงานนำเสนอสื่อที่เป็น AR (Augmented Reality) / VR (Virtual reality) สื่อประชาสัมพันธ์ การนำเสนอ การสื่อสารงานต่าง ๆ ทำให้สื่อนั้นเป็นลักษณะ Interactive ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ และยังสามารถใช้ร่วมกับสื่อสังคมโซเซียล เช่น Facebook, Line เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดอื่นๆ ได้

หลักสูตร สร้างสื่อการสอนอัจฉริยะเออาร์ด้วย Assemblr มุ่งเน้นการสร้างสื่อที่เป็น AR/VR ให้ผู้เรียน หรือผู้ชม ได้สัมผัส รับรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับวัตถุจริงมากที่สุด เช่น ภาพในลักษณะ 3 มิติ ซึ่งสื่อการนำเสนอนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมกับบทเรียนมากขึ้น ส่งผลให้มีการเรียนรู้ที่ดีในบทเรียนนั้น ๆ รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดในการเรียนรู้อื่นๆ ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

1. นักเรียน นักศึกษา ครู ที่ต้องการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบเว็บพรีเซนต์งาน หรือสื่อการสอนรูปแบบ Interactive บนเว็บไซต์ได้

2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างสื่อ AR/VR ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ในด้านการขาย การตลาด เป็นต้น

การใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ

สามารถนำความรู้ในการใช้แอปพลิเคชัน Assemblr ไปใช้ร่วมกับโปรแกรมการสร้างสื่อวิดีโอ เช่น Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects และสามารถนำไปใช้ร่วมกับงาน Infographic โดยใช้กับโปรแกรมกราฟิกอื่น ๆ เช่น Adobe Illustrator, Adobe Photoshop เป็นต้น

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์ส

- วิธีการสร้างงานสื่อ AR/VR ในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

- เข้าใจหลักการใช้งานแอปพลิเคชัน Assemblr

- ปรับเปลี่ยนสื่อ AR/VR ตามความต้องการ และวัตถุประสงค์ได้

- เพิ่มรูปภาพ,วิดีโอ, ข้อความ ให้ผลงานโดดเด่น และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

- ประยุกต์ใช้ผลงานเพื่อแชร์ให้กับผู้อื่น โดยใช้สื่อสังคมโซเซียลต่าง ๆ ได้

พื้นฐาน/สิ่งที่ผู้เรียนควรมี

มีพื้นฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต และมี Account หรือบัญชีอีเมลต่างๆ เพื่อสมัครใช้แอปพลิเคชัน Assemblr ได้

 • Intro แนะนำหลักสูตร
 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator
 • การทำงานและตั้งค่าใน Adobe Illustrator
 • การ Export file เป็นไฟล์ที่ต้องการ และสาธิตการทำโปสเตอร์เออาร์
 • การใช้โปรแกรม Adobe After Effects
 • เรียนรู้เรื่อง Animation และ Storyboard
 • สาธิตการปฎิบัติงาน Workshop สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ Position Scale Rotation Opacity
 • ตัวอย่างไฟล์ Workshop สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ Position Scale Rotation Opacity
 • สาธิตการปฎิบัติงาน Workshop สร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ Position และใช้ Effects Fast Blur
 • ตัวอย่างไฟล์ Workshop สร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ Position และใช้ Effects Fast Blur
 • สร้าง Animation ให้ดูสมจริง ด้วย Easy Ease
 • สาธิตการปฎิบัติงาน Workshop สร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ Rotate Effects Camera Lens Blur Effects Clock Wipe
 • ตัวอย่างไฟล์ Workshop สร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ Rotate Effects Camera Lens Blur Effects Clock Wipe
 • สาธิตการปฎิบัติงาน Workshop สร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใช้เทคนิค Parent
 • ตัวอย่างไฟล์ Workshop สร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใช้เทคนิค Parent
 • สรุปความสำคัญ Adobe After Effects
 • การสร้างสื่อ AR Digital ด้วยแอป Assemblr
 • การสร้างสื่อ AR Digital ด้วย Assemblr และการแนะนำเนื้อหา
 • การสร้างโปสเตอร์ เพื่อใช้ส่องดูสื่อ AR Digital และสาธิตการปฎิบัติงาน Workshop
 • ตัวอย่างไฟล์ Workshop การนำ Marker ที่สร้างไปใส่ใน โปสเตอร์ภาพงานตามที่ต้องการ
 • แบบทดสอบหลังเรียน
Profile Picture
วิรัตน์ พุทธาพร

ประสบการณ์สอนด้านสายงาน Adobe/3D Model/Microsoft Office มากกว่า 6 ปี ได้รับใบประกาศนียบัตรสากลด้าน : Adobe Certified Associated, Microsoft Certified Trainer, Microsoft Office Specialist, Digital Literacy (IC3), Microsoft Technology Associate