สร้างตัวการ์ตูนโมเดล 3 มิติอย่างง่ายด้วย Blender

Profile Picture
ผู้สอน
วิรัตน์ พุทธาพร
หมวดหมู่
Graphic Design
1,950 บาท 975 บาท


คำอธิบายคอร์ส

"Blender" เป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบตัวการ์ตูนโมเดล 3 มิติ เพื่อนำไปใช้ในงานแอนิเมชัน งานภาพยนตร์ งานโฆษณาต่าง ๆ Blender เป็นโปรแกรมที่มีขนาดไฟล์เล็ก ทำงานได้โดยไม่ต้อง Install สามารถใส่ในแฟลชไดรฟ์ขนาดเล็กได้ สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการหลายรูปแบบ มีความสามารถในการทำคาแรคเตอร์และโมเดล สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator เพื่อกำหนดและวางโครงร่างของตัวการ์ตูน

หลักสูตร สร้างตัวการ์ตูนโมเดล 3 มิติอย่างง่ายด้วย Blender มุ่งเน้นการสอนตั้งแต่การปั้นโมเดลพื้นฐาน (Simple Model), การปั้นตัวการ์ตูนโมเดล (Character Model), สร้างการเคลื่อนไหวให้กับโมเดล (Animation) ไปจนถึง การเรนเดอร์ ใช้มุมกล้อง และ Materials ในระดับเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้การสร้างตัวการ์ตูนโมเดล 3 มิตินั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Blender เพื่อไปพัฒนาต่อยอดในงานออกแบบ หรืองานแอนิเมชันอื่น ๆ ได้ในอนาคต

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

1. นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างการ์ตูนโมเดล 3 มิติอย่างง่าย และแสดงเป็นภาพ 3 มิติ ที่ใช้ในงานภาพยนตร์ เกม หรืองานแอนิเมชันอื่น ๆ ได้

2. ครู บุคลากรด้านการศึกษา ที่ต้องการสร้าง และฝึกฝนการสร้างตัวการ์ตูนโมเดล 3 มิติอย่างง่าย โดยการใช้โปรแกรม Blender

การใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ

สามารถนำความรู้ในการใช้โปรแกรม Blender ไปใช้ในการสร้างตัวการ์ตูนโมเดล 3 มิติอย่างง่าย โดยใช้ร่วมกับโปรแกรมการสร้างงานโมเดลอื่น ๆ เช่น 3D Max, Unity เป็นต้น

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์ส

- เข้าใจหลัก/วิธีการสร้างตัวการ์ตูนโมเดล 3 มิติอย่างง่ายในงานภาพยนตร์ เกม งานโฆษณาต่าง ๆ

- เข้าใจหลักการใช้งานโปรแกรม Blender

- สามารถปรับเปลี่ยนและสร้างตัวการ์ตูนโมเดล 3 มิติ ไปตามความต้องการ และวัตถุประสงค์ได้

- สามารถประยุกต์สร้างตัวการ์ตูนโมเดล 3 มิติ เพื่อใช้ในงานภาพยนตร์ เกม งานโฆษณาต่าง ๆ ได้ เป็นต้น

พื้นฐาน / สิ่งที่ผู้เรียนควรมี

มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมกราฟิก เช่น Photoshop, Illustrator และเข้าใจถึงหลักการออกแบบโมเดล 3D

 • Intro แนะนำหลักสูตร
 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • การใช้งานโปรแกรม Blender
 • การใช้งานโปรแกรม Blender
 • การปั้นโมเดลพื้นฐาน
 • การปั้นโมเดลพื้นฐาน Simple Model
 • สาธิตการปั้นเฟอร์นิเจอร์ Chair Model
 • สาธิตการปั้นฟันเฟืองเครื่องกล Mechanical Model
 • สาธิตการปั้นรถยนต์ Car Model
 • สาธิตการปั้นตัวการ์ตูนโมเดล Character Model
 • สร้างการเคลื่อนไหวให้กับโมเดล Animation
 • การสร้างการเคลื่อนไหวให้กับรถยนต์วิ่งไปตามเส้นทาง
 • การจัดการพื้นผิวให้กับโมเดล
 • ใส่พื้นผิว Material รูปแบบต่าง ๆ ให้กับโมเดล
 • สาธิตการใส่พื้นผิววัสดุ และการเรนเดอร์โมเดล
 • สรุปบทเรียนจากการใช้โปรแกรม Blender
 • แบบทดสอบหลังเรียน
Profile Picture
วิรัตน์ พุทธาพร

ประสบการณ์สอนด้านสายงาน Adobe/3D Model/Microsoft Office มากกว่า 6 ปี ได้รับใบประกาศนียบัตรสากลด้าน : Adobe Certified Associated, Microsoft Certified Trainer, Microsoft Office Specialist, Digital Literacy (IC3), Microsoft Technology Associate