กระดานประชุมงานอัจฉริยะ Outlook + Whiteboard

Profile Picture
ผู้สอน
วิรัตน์ พุทธาพร
หมวดหมู่
Business & Office Program
1,490 บาท


คำอธิบายคอร์ส

โปรแกรม Outlook Online เป็นแอปพลิเคชันของกลุ่ม Office 365 ที่ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ ซึ่งผสมผสานการทำงานร่วมกับการประชุมงานผ่านแอป Whiteboard หรือการเขียนกระดานเพื่อพูดคุยงานกัน ส่งอีเมล บันทึกการทำงานประจำวัน นัดประชุมงาน แนบไฟล์ รวมถึงการประชุมงานกันโดยใช้ Outlook Online ได้ หลักสูตร กระดานประชุมงานอัจฉริยะ ด้วยโปรแกรม Outlook Online และแอป Whiteboard มุ่งเน้นการใช้งานรับส่งอีเมล บันทึกการทำงานประจำวัน นัดประชุมงาน รวมถึงประชุมงาน เขียนกระดาน แชร์ความคิดเห็นร่วมกันผ่านแอป Whiteboard ทั้งยังรองรับการแชร์ไฟล์งานร่วมกันในกลุ่มพนักงานได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้การทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

1. นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้วิธีการรับส่งอีเมล บันทึกการทำงานประจำวัน นัดประชุมงาน เขียนกระดานออนไลน์ แชร์ความคิดเห็นร่วมกันได้ ผ่าน Outlook Online และแอป Whiteboard
2. ครู บุคลากรด้านการศึกษา ที่ต้องการศึกษาวิธีการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Office 365 รวมถึงได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Outlook Online และแอป Whiteboard

การใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ

สามารถนำความรู้ในการใช้โปรแกรม Outlook Online และแอป Whiteboard ในการส่งอีเมล บันทึกการทำงานประจำวัน โดยแชร์ร่วมกับแอปอื่นๆ ได้ เช่น PowerPoint Online, Calendar, ToDo, Stream เป็นต้น

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์ส

- การรับส่งอีเมล การบันทึกการทำงานประจำวัน เขียนกระดานออนไลน์แชร์ความคิดเห็นของพนักงานด้วยกันได้
- เข้าใจวิธีการใช้งานโปรแกรม Outlook Online, แอป Whiteboard

พื้นฐาน / สิ่งที่ผู้เรียนควรมี

มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Ms.Office ต่าง ๆ และเข้าใจถึงวิธีการส่งอีเมล การเขียนอีเมล เป็นต้น

 • Intro
 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • การใช้ Microsoft Outlook 365
 • การใช้งาน Outlook 365 บน Web Browser
 • การจัดการกรุ๊ป Groups
 • การจัดการกรุ๊ป Groups
 • การจัดการกับอีเมล
 • การจัดการกับอีเมล
 • WorkShop : การส่งอีเมล โดย Attach file
 • WorkShop : การตั้งค่าปฏิทินกับงานเหตุการณ์ Event
 • WorkShop : การย้ายอีเมลไปไว้ในโฟลเดอร์อื่น
 • WorkShop : การกำหนดอีเมลกับคำสั่ง Junk Sweep Snooze
 • WorkShop : การใช้ Show in Immersive reader
 • WorkShop : การตั้งค่า Group และโฟลเดอร์
 • WorkShop : การตั้งค่าเงื่อนไข Create rule ให้กับอีเมล
 • WorkShop : การปรับค่า Settings ของ General Calendar
 • WorkShop : การใช้ Category และสรุปบทเรียนแอป Outlook
 • การใช้แอปพลิเคชัน Whiteboard
 • การใช้แอปพลิเคชัน Whiteboard
 • WorkShop : การใช้งานแอปพลิเคชัน Whiteboard
 • แบบทดสอบหลังเรียน
Profile Picture
วิรัตน์ พุทธาพร

ประสบการณ์สอนด้านสายงาน Adobe/3D Model/Microsoft Office มากกว่า 6 ปี ได้รับใบประกาศนียบัตรสากลด้าน : Adobe Certified Associated, Microsoft Certified Trainer, Microsoft Office Specialist, Digital Literacy (IC3), Microsoft Technology Associate