ตั้งค่าสิทธิ์เอกสารส่วนตัว และแชร์ด้วย Delve และ Outlook

Profile Picture
ผู้สอน
วิรัตน์ พุทธาพร
หมวดหมู่
Business & Office Program
1,490 บาท


คำอธิบายคอร์ส

โปรแกรม Outlook Online เป็นแอปพลิเคชันของกลุ่ม Office 365 ที่ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ สำหรับงอีเมล บันทึกการทำงานประจำวัน นัดประชุมงาน ไปจนถึงการแนบไฟล์ ส่วน Delve จะช่วยแสดงข้อมูลของเอกสาร Office จากเพื่อนร่วมงานในรูปแบบ Card เรียงเป็นตารางคล้าย Pinterest โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลแยกตามกลุ่มเพื่อนร่วมงานได้ ถือเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งให้ผู้ใช้ค้นหาเอกสารด้ง่ายขึ้น นอกเหนือจากการค้นหาไฟล์ตรงๆ ในระบบ เมื่อนำทั้งสองมาผนวกการใช้งานร่วมกัน หลักสูตร ตั้งค่าสิทธิ์เอกสารส่วนตัว และแชร์ด้วยแอป Delve และโปรแกรม Outlook Online จึงมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในการรับส่งอีเมล บันทึกการทำงานประจำวัน นัดประชุมงาน รวมถึงการตั้งค่าสิทธิ์เอกสารส่วนตัว และการแชร์ไฟล์ร่วมกันในกลุ่มพนักงานได้ผ่านแอป Delve ได้ ซึ่งจะทำให้การทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

1. นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งอีเมล บันทึกการทำงานประจำวัน นัดประชุมงาน ตั้งค่าสิทธิ์แชร์เอกสารส่วนตัว ผ่าน Outlook Online และแอป Delve
2. ครู บุคลากรด้านการศึกษา ที่ต้องการศึกษาวิธีการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Office 365 รวมถึงได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Outlook Online และแอป Delve

การใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ

สามารถนำความรู้ในการใช้โปรแกรม Outlook Online และแอป Delve ในการส่งอีเมล บันทึกการทำงานประจำวัน โดยแชร์ร่วมกับแอปอื่นๆ ได้ เช่น PowerPoint Online, Calendar, Whiteboard, Stream เป็นต้น

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์ส

- ความรู้เรื่องการรับส่งอีเมล การทำบันทึกการทำงานประจำวัน การตั้งค่าสิทธิ์เอกสารร่วมกัน การแชร์ไฟล์
- เข้าใจวิธีการใช้งานโปรแกรม Outlook Online, แอป Delve
- สามารถประยุกต์การส่งอีเมล บันทึกการทำงานประจำวัน ตั้งค่าสิทธิ์เอกสาร, การแชร์ไฟล์ร่วมกันในหมู่พนักงานได้

พื้นฐาน / สิ่งที่ผู้เรียนควรมี

มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Ms.Office ต่าง ๆ และเข้าใจถึงวิธีการส่งอีเมล การเขียนอีเมล เป็นต้น

 • Intro
 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • การใช้ Microsoft Outlook 365
 • การใช้งาน Outlook 365 บน Web Browser
 • การจัดการกรุ๊ป Groups
 • การจัดการกรุ๊ป Groups
 • การจัดการกับอีเมล
 • การจัดการกับอีเมล
 • WorkShop : การส่งอีเมล โดย Attach file
 • WorkShop : การตั้งค่าปฏิทินกับงานเหตุการณ์ Event
 • WorkShop : การย้ายอีเมลไปไว้ในโฟลเดอร์อื่น
 • WorkShop : การกำหนดอีเมลกับคำสั่ง Junk Sweep Snooze
 • WorkShop : การใช้ Show in Immersive reader
 • WorkShop : การตั้งค่า Group และโฟลเดอร์
 • WorkShop : การตั้งค่าเงื่อนไข Create rule ให้กับอีเมล
 • WorkShop : การปรับค่า Settings ของ General Calendar
 • WorkShop : การใช้ Category และสรุปบทเรียนแอป Outlook
 • การใช้แอปพลิเคชัน Delve
 • การใช้แอปพลิเคชัน Delve
 • WorkShop : การใช้งานแอพพลิเคชัน Delve
 • แบบทดสอบหลังเรียน
Profile Picture
วิรัตน์ พุทธาพร

ประสบการณ์สอนด้านสายงาน Adobe/3D Model/Microsoft Office มากกว่า 6 ปี ได้รับใบประกาศนียบัตรสากลด้าน : Adobe Certified Associated, Microsoft Certified Trainer, Microsoft Office Specialist, Digital Literacy (IC3), Microsoft Technology Associate