เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย Outlook + To-Do

Profile Picture
ผู้สอน
ณัฐปภัสร์ สินธพไพศาล
หมวดหมู่
Business & Office Program
1,490 บาท


คำอธิบายคอร์ส

Outlook Online เป็นส่วนหนึ่งของ Office 365 ที่ให้บริการด้านการจัดการอีเมล สร้างรายชื่อ หรือกลุ่มผู้ติดต่อ จัดการเอกสารแนบ การสร้างและจัดการงานที่ต้องทำ (Task) และนำงานที่ได้ไปเชื่อมต่อกับ Microsoft To-Do และตั้งค่า Microsoft To-Do เพิ่มเติมได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจกระบวนการ วิธีการใช้งาน และการจัดการที่ถูกต้อง จะสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

1. นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้วิธีการรับส่งอีเมล บันทึกการทำงานประจำวัน นัดประชุมงาน นำงานที่ได้ ไปใช้ผ่านแอป Microsoft To-Do

2. บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางด้านการศึกษา พนักงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่ต้องการศึกษาวิธีการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Office 365 รวมถึงได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Outlook Online และแอป Microsoft To-Do

การใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ

สามารถนำความรู้ในการใช้โปรแกรม Outlook Online และแอป Microsoft To-Do ในการส่งอีเมล บันทึกการทำงานประจำวัน โดยแชร์ร่วมกับแอปอื่นๆ ได้ เช่น Calendar, Whiteboard, Delve ,Stream เป็นต้น

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์ส

- สามารถจัดการอีเมล จัดรายการผู้ติดต่อ รวมถึงการสร้างและจัดงานการที่ต้องทำได้

- เข้าใจวิธีการใช้งานร่วมกันระหว่างโปรแกรม Outlook Online กับ แอป Microsoft To-Do

พื้นฐาน / สิ่งที่ผู้เรียนควรมี

1. พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows และการใช้งานอินเตอร์เน็ต

2. มีพื้นฐานการใช้งานอีเมล

 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แนะนำหลักสูตร
 • การใช้งาน Outlook Online กับ Microsoft To Do
 • แนะนำหลักการใช้งาน Office 365
 • ข้อดีของการใช้ Office365
 • ความหมายและประโยชน์ของ Outlook
 • การเข้าใช้งาน และองค์ประกอบหน้าจอโปรแกรม
 • การตั้งค่าทั่วไปของโปรแกรม Outlook
 • หลักการจัดการอีเมล
 • การสร้างและการส่งอีเมล
 • การส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อแบบกลุ่ม
 • การแนบไฟล์สำหรับส่งอีเมลในรูปแบบต่าง ๆ
 • การใช้งาน flag ในอีเมล
 • การกรองอีเมล
 • การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับกำหนดรูปแบบอีเมล
 • การย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์อื่นที่กำหนด
 • การลบอีเมล
 • การตั้งค่าอีเมลสำหรับตอบกลับแบบอัตโนมัติเมื่ออยู่นอกสำนักงาน
 • การป้องกันอีเมลไม่ให้ส่งไปยัง Junk mail
 • การใช้งาน Microsoft To Do
 • ลักษณะการใช้งานและคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft-To Do
 • คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม Microsoft-To Do
 • หน้าจอการใช้งานของโปรแกรม Microsoft-To Do
 • การตั้งค่าสถานะของอีเมลเพื่อใช้ร่วมกับโปรแกรม Microsoft-To Do
 • การเพิ่มงาน Task
 • การแจ้งเตือนและตั้งค่าวันที่ครบกำหนด
 • การทำเครื่องหมายเพื่อให้เป็นรายการสำคัญ
 • การจัดการข้อมูลใน Flagged Email
 • การกลับไปดูข้อมูลในโปรแกรม Outlook
 • การกำหนดงานให้แสดงว่าเสร็จสมบูรณ์
 • แบบทดสอบหลังเรียน
 • Workshop-Sweep เครื่องมือในการย้ายเมล
Profile Picture
ณัฐปภัสร์ สินธพไพศาล

ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี ในเรื่อง Microsoft Office Specialist (MOS)/ IC3 Digital Literacy Certification/Adobe Certified Associated (ACA) และได้รับใบประกาศนียบัตรสากลด้าน Microsoft Certified Trainer (MCT) - CompTIA Cloud Essentials