การบูรณาการทักษะแห่งอนาคต STEM Machine Learning IoT ด้วย Coding สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21

Profile Picture
ผู้สอน
ไพสิฐ วิสัตยรักษ์
หมวดหมู่
Programming&Coding


ความรู้ด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ผู้ที่อยู่ในวงการด้านการศึกษาจะต้องพัฒนาทักษะให้พร้อมรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้ทันท่วงที แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทักษะสำคัญที่เป็นที่ต้องการของโลกนี้ คือการโค้ดดิ้ง เพราะว่าการโค้ดดิ้งจะสอนให้ผู้เรียนรู้จักกับการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving Skills) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของเยาวชนในยุค Digital Disruption อีกทั้ง ความรู้ด้าน STEM Coding  AI & Machine Learning และ IoT ในยุคนี้ สามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้ง่าย ทำให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ไปได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย หลักสูตรนี้จะนำพาผู้เรียนทุกท่าน ได้เจาะลึกความรู้ และบูรณาการในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเรียนรู้ที่ครบถ้วนในด้านต่าง ๆ แบบไม่มีลิมิต ไม่ว่าจะเป็น Machine Learning ในการสร้างนวัตกรรม การทำระบบ NLP เพื่อวิเคราะห์ข้อความ Sentiment Analytic  การพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตด้วย AI อีกทั้งนำผลลัพธ์ที่ได้นี้ไปทำงานร่วมกับ Robotic และ IoT ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปต่อยอดในห้องเรียนได้จริง

 • Chapter 1: เรียนรู้การโค้ดดิ้งภาษา Python ด้วยโปรแกรม PictoBlox
 • Chapter 2: สร้างระบบ Chat GPT ด้วยภาษา Python
 • Chapter 3: AI และ Machine Learning คืออะไร
 • Chapter 4: พัฒนาระบบจำแนกรูปภาพสิ่งมีชีวิตด้วย Image Classifier (Machine Learning)
 • Chapter 5: พัฒนาระบบตรวจจับท่าทางคนหมดสติด้วย Pose Classifier (Machine Learning)
 • Chapter 6: พัฒนาระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติด้วย Text Classifier (NLP: Natural Language Processing)
 • Chapter 7: พัฒนาระบบตรวจจับวัตถุด้วย Object Detection (Machine Learning)
 • Chapter 8: พัฒนาระบบพยากรณ์ข้อมูลยอดขายในอนาคตด้วย Regression (Machine Learning)
 • Chapter 9: พัฒนาระบบจำแนกเสียงของมนุษย์ด้วย Audio Classifier (Machine Learning)
 • Chapter 10: เรียนรู้ IoT ผ่านระบบ Cloud ThingSpeak™ IoT
 • Chapter 11: พัฒนาระบบ AI และ IoT แจ้งเตือนอุบัติเหตุภายในบ้านผ่าน LINE Notify
 • Chapter 12: เรียนรู้แอปพลิเคชัน Dabble ในการบูรณาการอุปกรณ์สมองกลฝังตัว Arduino ร่วมกับ PictoBlox
Profile Picture
ไพสิฐ วิสัตยรักษ์

ประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมภาษา Python และ ประสบการณ์ด้านงานสอน Coding ในรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับผู้เริ่มต้นที่สนใจในโลกของการเขียนโปรแกรม